English version Norwegian version
Graminor logo

FRUKT OG B?R

FRUKT OG B?R

Graminor er involvert i ulike Forsknings - og Utviklings (FOU) prosjekter? sammen med nasjonale og internasjonale akt?rer. Dette for ? initiere og utl?se forskning og?utvikling der hvor vi har behov for kunnskap og?for ? utvikle kompetanse innen fagfelt som kan brukes i utviklingen av planteforedlingsprogrammene. I forhold til?forskning??som er relatert til?utvikling av nye sorter for frukt og b?r er Graminor involvert i f?lgende prosjekter?:

Varighet 2012 -2017

Pre-breeding for Future Challenges in Nordic Apples.

Pre-breeding for fremtidige utfordringer i Nordisk epledyrking (PPP).

NORDGEN

?

Varighet 2014-2017?| NFR 234312

High quality cultivars of strawberry and raspberry for processing and fresh market.

Kvalitetssorter av jordb?r og bringeb?r til industri og konsum (B?RSORT)

FORSKNINGSRADET.NO?|? NJOS.NO

?

Varighet?2014-2017?| ?Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (2014/1897-3/512.1); Fylkesmannen i Vest-Agder (2014/1697 512.1); F?regangsfylke frukt og b?r v/ Fylkesmannen i Hordaland (2014/2281 522.3)

New measures against Red rotrĂ²te (Phytophthora rubi) in raspberries.

Nye tiltak mot raud rotrĂ²te (Phytophthora rubi) i bringeb?r.

NJOS.NO

?

Plant cultivars Database for fruit and berries.

Sortsdatabase i frukt og b?r.

NJOS.NO

?

Varighet 2015-2018 | NFR 244658

From the laboratory to the field: biomarkers for low temperatures tolerance in strawberries.

Fra laboratorium til feltfors?k: anvendelse av gen-mark?rer for mer effektiv fremstilling av overvintringssterke jordb?rsorter.

FORSKNINGSRADET.NO

?


Del p? Facebook
http://www.gethsemane-care.com http://www.nvhtechnology.com http://www.americanhairband.com http://www.drooichiropractic.com http://www.asterothsbooks.com http://www.w88vnsports.net http://www.shsizhuo.com http://www.surpriseanddemand.com http://www.garrettsorganics.com http://www.80w88.com http://www.amedeoscognamiglio.com http://www.w88vnhsports.org http://www.0pror.asia http://www.bestvisibleboxing.com http://www.Lightpostguys.com